Nordic Walking Park Przeciszów to blisko 30 kilometrów tras o zróżnicowanym stopniu trudności. Trasy przeznaczone są zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z nordic walkingiem, jak również dla tych, którzy szukają wyzwań o charakterze sportowym. Trasy zlokalizowane są na terenie gminy Przeciszów. Nordic Walking Park Przeciszów stanowi sieć, gdzie trasy posiadają punkty wspólne, pokrywają się lub krzyżują. Umożliwia to tym samym dowolne wydłużanie, skracanie lub zmianę kierunku marszu. Trasy oznakowane są czytelnymi tablicami, zgodnymi z ogólnoeuropejskimi standardami rekreacji nordic walking. Zawierają ponadto szczegółowe mapy, ogólne informacje na temat techniki, doboru sprzętu i walorów zdrowotnych nordic walkingu. Na tablicach zamieszczone zostały również informacje o podstawowych ćwiczeniach fizycznych, umożliwiających wykonanie rozgrzewki, wzmocnienie mięśni oraz ćwiczeń rozciągających. Oferta skierowana jest nie tylko do entuzjastów nordic walkingu, ale również do miłośników innych dyscyplin, biegaczy czy narciarzy biegowych.

Trasa zielona to łagodna i niewymagająca dużego wysiłku trasa, zlokalizowana w Przeciszowie. Oznakowana kolorem zielonym 4,5 km pętla posiada części wspólne zarówno z trasą czarną, jak i czerwoną. W zdecydowanej większości szlak poprowadzono drogami asfaltowymi, z wyjątkiem kilkusetmetrowego odcinka polnej drogi. Po wykonaniu rozgrzewki, z parkingu przy Urzędzie Gminy ruszamy na trasę. Początkowo szlak pokrywa się z czarną pętlą. Przechodzimy koło Urzędu Gminy, przecinamy drogę krajową nr 44 i ul. Długą, maszerujemy pomiędzy zabudowaniami Przeciszowa. Mijając pozostałości zabudowań podworskich z II połowy XIX w., dochodzimy do punktu pomiaru tętna. 100 m dalej dochodzimy do drogi nr 949, gdzie czarny szlak skręca w prawo, a my chodnikiem maszerujemy w lewo. Zachowując szczególną ostrożność, ponownie przekraczamy drogę krajową nr 44 i wzdłuż rz. Bachórz dochodzimy do torów kolejowych. Po ich przekroczeniu łączymy się ze szlakiem czerwonym, skręcamy w lewo i po przejściu mostka na rz. Bachórz wchodzimy na polną drogę. Kilkaset metrów marszu po miękkim podłożu i dochodzimy do asfaltowej drogi. Skręcamy w lewo i po przekroczeniu torów kolejowych dochodzimy do parkingu przy Urzędzie Gminy.