Dłuższa z dwóch ścieżek przyrodniczych w kompleksie stawów Przeręb nosi nazwę Maurycy i wiedzie wokół największych tutejszych stawów. Do pokonania mamy prawie 5,5 km po groblach, drogach i zaroślach wzdłuż brzegu Wisły. Szlak tworzy pętlę, którą rozpocząć można od skrzyżowania dróg obok stawu Jastrzębczyk. Stąd udajemy się drogą szutrową, obsadzoną starymi drzewami po grobli między stawem Leliwa a Sudżyk. Staw Leliwa wraz z sąsiednim stawem Pilawa tworzyły dawniej jeden wielki staw Maurycy, największy w okolicy Zatora. Obok budynku przepompowni wchodzi na wał wiślany. Jeśli wał jest zbyt zarośnięty, można iść niezbyt wyraźną drogą po jego drugiej stronie. W obu wypadkach warto być zaopatrzonym w środek do odstraszania komarów oraz kleszczy. Kolejny odcinek prowadzi skrajem kompleksu stawów Przeręb, wysadzanym starymi drzewami wałem wzdłuż obu części dawnego stawu Maurycy. Ostatni odcinek to szeroka grobla między stawami Pilawa i Jastrzębiec oraz rozciągającą się od południa grupą stawów południowej części kompleksu Przeręb.