Trasa łatwa (4,47 km), niewymagająca dużego wysiłku, prowadzi drogą asfaltową oraz polnymi ścieżkami. Czas przejścia wynosi około godziny. Rozpoczyna się i kończy na parkingu przy ulicy św. Jana i prowadzi przez pola, zataczając pętlę w kierunku Zamku w Spytkowicach, a następnie przechodzi pod wiaduktem w stronę centrum. Na trasie stoi tablica informacyjna.