Trasa łatwa (ok. 5,15 km), niewymagająca dużego wysiłku, prowadzi drogą asfaltową. Czas przejścia wynosi około godziny. Trasa rozpoczyna się i kończy w Rynku. Prowadzi przez centrum Brzeźnicy w kierunku Kanału Małopolskiego, a następnie przysiółka Pasieka z zespołem stawów rybnych o powierzchni 40 ha oraz w okolice stojącego na prywatnej posesji samolotu Jak-40. Na trasie stoi tablica informacyjna.