Izba Regionalna Doliny Karpia w Brzeźnicy to stworzone w zabytkowym budynku centrum rękodzieła artystycznego i ginących zawodów. Działania prowadzone w Izbie bazują na historii regionu Doliny Karpia. Unikatowym w skali kraju przedsięwzięciem jest urządzenie ekspozycji flisackiej z szczególnym akcentem na galarnictwo. Drugie pomieszczenie to izba pamięci z eksponatami i pamiątkami strażackimi. Ułożone tematycznie przedmioty tworzą niepowtarzalny klimat. Dla dzieci to lekcja historii, a dla dorosłych to nieocenione miejsce wspomnień. Zbiory udostępniane są mieszkańcom Doliny Karpia, a także turystom, w tym zorganizowanym grupom wycieczkowym, po uzgodnieniu terminu.

Wiślana 22
34-114 Brzeźnica
+48 504 901939
+48 33 879 20 29

Miejsca w pobliżu