Chętni do odwiedzenia Ekomuzeum proszeni są o wcześniejsze ustalenie terminu bezpośrednio z gospodarzami miejsc lub ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia pełniącym funkcję Koordynatora Ekomuzeum:
Stowarzyszenie Dolina Karpia
Lokalna Grupa Rybacka
ul. Rynek 2
32-640 Zator
tel/fax: (33) 841 05 84
e-mai: biuro@dolinakarpia.org
www.dolinakarpia.org