Zwiedzanie odbywa się w zrewitalizowanym budynku XIX-wiecznego spichlerza zbożowego, który w 2013 r. został poddany renowacji i zmienił funkcje użytkowe z gospodarczych na kulturalne. W galerii na parterze można zobaczyć wystawę obrazów lub innych dzieł sztuki, która zmieniana jest okresowo. Ponadto w ramach oferty do wyboru jest jedna z prelekcji tematycznych, bazujących na dziedzictwie kulturowym gminy Brzeźnica.

Proponowane tematy prelekcji z prezentacją multimedialną:

  1. Adam Gorczyński (1805-1876) pisarz i malarz - romantyk z Brzeźnicy.
  2. II wojna światowa w gminie Brzeźnica i okolicy. Dodatkowo propozycja zwiedzania niemieckich bunkrów wojennych w Kossowej i terenu niemieckiego obozu pracy Baudienst w Brzeźnicy.
  3. Łączany stolicą wiślanego galarnictwa.
  4. Walory przyrodnicze gminy Brzeźnica.
  5. Dziedzictwo kulturowo - historyczne gminy Brzeźnica w kontekście turystycznym.
  6. Tradycje literackie gminy Brzeźnica w tym lokalne legendy.

Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy – Spichlerz Książki

Dostępność oferty:
styczeń – lipiec, wrzesień - grudzień

Czas trwania:
ok. 1 h

Grupa docelowa:
wszyscy, niezależnie od wieku

Minimalna liczba uczestników:
10

Maksymalna liczba uczestników:
60

Sposób rezerwacji:
telefonicznie: 33 879 24 72
mailowo: poczta@spichlerzksiazki.pl

Adres obiektu:
ul. Rynek 1, 34-114 Brzeźnica

Strona www:
www.spichlerzksiazki.pl

Rynek 1
34-114 Brzeźnica
+48 33 879 24 72

Miejsca w pobliżu