Organizowane są różnego rodzaju zajęcia i warsztaty: plastyczne, naukowe, rękodzielnicze, kulinarne. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów. Dzięki współpracy ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy uczestnicy mają możliwość dostępu do tradycji regionalnych. Dzięki uczestnictwu w zajęciach można rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności w różnych dziedzinach, zdobywać nowe doświadczenia, ale przede wszystkim w sposób miły i aktywny spędzić wolny czas.

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Dostępność oferty:
wakacje i ferie zimowe

Czas trwania:
ok.1h –2h

Grupa docelowa:
dzieci od 7 lat (dzieci młodsze z opiekunem)

Minimalna liczba uczestników:  
10

Maksymalna liczba uczestników:
30

Sposób rezerwacji:
biuro Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice 

Miejsce warsztatów:
informacje podawane na bieżąco na stronie internetowej i facebooku

ul. Zamkowa 12
34-116 Spytkowice
+48 33 879 15 55

Miejsca w pobliżu